Pytania egzaminacyjne

Aktualizacja pytań luty 2022

Grzegorz
2022-02-09 10:30
Aktualizacja pytań luty 2022

Ministerstwo Infrastruktury udostępniło zaktualizowaną bazę pytań na prawo jazdy. Dnia 08.02.2022 na stronie ministerstwa pojawił się zaktualizowany wykaz pytań na prawo jazdy.

W aktualizacji tej zostało usunięte łącznie 51 pytań. Pytania te pochodziły z działów podstawowych (wspólnych dla wszystkich kategorii) oraz specjalistycznych m.in dla kategorii AM, B i C.

Dodanych zostało 31 pytań. Te zaś zostały dodane jedynie dla kategorii B. Dotyczą one m.in. wymijania pojazdów, dostosowania się do warunków atmosferycznych, zachowania szczególnej ostrożności.

Jednocześnie chcielibyśmy poinformować, że baza pytań Testy na prawko została zaktualizowana i zawiera wszystkie nowe pytania.